Geschillen oplossen

Als u een geschil langs formele weg wilt oplossen, kunt u in verschillende situaties gebruik maken van verschillende procedures en instanties.

In het menu links kunt u kiezen waarover uw geschil gaat en tussen welke partijen het zich voordoet. U leest in deze middenkolom in bondige teksten welke mogelijkheden er zijn om het geschil voor te leggen.

In de kolom rechts ziet u in blauwe letters van welke procedure u gebruik kunt maken; Klik en lees meer over de betreffende procedure.