Colofon

Deze website is gemaakt in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VO-raad en de PO-Raad. 

Tekst Peter van den Heuvel

Redactie Ron Benjamins 

Ontwerp Ontwerpwerk, Den Haag

Projectleiding Dick Rasenberg