Voorkom geschillen rond Passend Onderwijs

Samenwerken aan Passend Onderwijs

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt dat georganiseerd volgens de regels van het samenwerkingsverband. Vaak gaat dat in goed overleg. Soms hebben betrokkenen verschillende inzichten over wat er moet gebeuren. Deze site helpt u om verschillende belangen goed te hanteren en geschillen goed op te lossen.